PARTILØS

Antipartiet for folk som har fått nok av valgflesk og skuffelserEt antiparti er en motpol til dagens tradjsonelle partier, som er styrt etter en over 100 år gammel modell. En modell vi mener er avleggs i digitalaldren. PARTILØS mener også høyre/venstreaksen er helt avleggs i dagens politiske situasjon: Vi er et helt nytt og nytenktende tverrpolitisk prosjekt.

Vi er til for alle som sitter på gjerdet, alle som stemmer blankt, alle som ikke stemmer, og alle som har blitt skuffet mange nok ganger av valgflesk fra politikere. Vårt mål er få folk til å søke sammen i en ny type parti, på tvers av tidligere partitilhørighet, og enes om tre grunnleggende hovedprinsipper:

«Norske politikere skal gjøre hverdagen ENKLERE, BILLIGERE og TRYGGERE for sine velgere.»

Dagens partier har gjennom tre tiår gjort det stikk motsatte. Hverdagen din har blitt vanskeligere, dyrere og mer utrygg, enten du er privatperson eller næringsdrivende. Vi vil være motpolen.

De ni tradisjonelle partiene fremmer helst yrkespolitikere som har vokst opp i partiorganisasjonene, og først og fremst er lojale mot partiet, sentralstyret, partiprogrammet og tildligere ført politikk. Dette for å sikre at partiets makt i Stortinget og regjering består.

Vi vil gjøre det motsatte gjennom et nytt maktfordelingsprinsipp: Vi vil ta full kontroll over partiets organisasjon og styring, uten de liksom-demokratiske prosessene som i andre partier. Som gjenytelse vil nominere stortingsrepresentanter som ikke er yrkespolitikere, kun står ansvarlige overfor velgerne og sin egen samvittighet, ikke partipisken. Det var slik Stortinget var ment å fungere.

Vi har vært en oljenasjon i over 50 år, og alle nordmenn er søkkrike på papiret. Men det er staten som blitt enormt mye rikere og større, mens borgerne får stadig flere skatter, avgifter og egenandeler, og antallet fattige vokser. Det er altfor mange slike paradokser i norsk politikk:

Vi er oljenasjonen med ekestme drivstoffpriser og politikere som hater bilen. Vi er vannkraftnasjonen som har fått strømkrise. Nordmenn sa nei til EU to ganger, likevel er vi omgjort til en slags EU-koloni.

Stortingspartiene driver også politisk risikosport med raske og eksperimentelle politiske prosjekter, omstillinger og reformer, uten klare økonomiske rammer, uklare mål, og ingen suksesser å vise til. Dette er ikke en god måte å styre et land på.

Siden murens fall i 1989 har Norge blitt styrt av stadig sterkere globalistiske prinsipper: Globalister ivrer for at en type EU-politikk passer alle land, og inngår avtaler som ikke passer for norske forhold. Partiløs har mer respekt for forksjeller, og mener at alle land har sin historie, forutsetninger og andre faktorer som forder en unik og nasjonalt tilpasset politikk for å lykkes best.

Dette internasjonale fokuset er høyrisikabelt, fordi det kan uthule både grunnloven og selvråderetten, arverett til landet, historien vår, våre verdier og samhold, samt vårt helt unike komparative fortrinn. Det er heller ikke en god måte å styre et land på.

Et annet problem «stortingspartiene» har påført oss, er hvordan private profitører flettes mer og mer sammen med offentlig administrasjon. Ikke minst gjennom konsultentbruk og offentlig-privat samarbeid. Partiløs mener dette gir grobunn for uklare maktforhold og interessekonflikter, og skaper stor riskiko for korupsjon.

Bare de siste 20 årene er vi rammet av finanskrise, migrsjonskrise, terrorkrise, covidkrise, energikrise, priskrise og en kommende inflasjonskrise og resesjonskrise. Vi mener politikernes jobb er å oppdage og stoppe kriser før de inntreffer. Ikke love å løse krisene etter at de inntreffer, og gi alle andre skylden for samfunnsutviklingen. Landet vårt trenger nye politikere med livserfaring fra gølvet.

Vi mener norsk politikk styres av partier med internt liksom-demokrati, som styrer landet gjennom et annet liksom-demokrati – hvor EU og andre krefter styrer Regjeringen, og regjeringen styrer Stortinget gjennom hestehandel og avtaler i bakrommet – gjerne med krefter som har ikke burde ha noen makt over Norge.

Selv om de andre partiene hevder å være innovative aktører som tar landet vårt inn i fremtiden, er stortingspartiene gammeldagse og lite nytenkende: Alle styres på samme måte etter en modell som er over 100 år gammel. Denne konformiteten gjør at alle partier fungerer likt, og like problematisk: De produserer samme type politikere:

Politikken lokker med en unik blanding av makt, penger, prestisje, eksponering og kjendisstatus, som kan virke som fluepapir på kynikere og mennesker som prioriterer makt, penger og selvrealisering i stedet for samfunnsansvar.

Partienes systemer gjør at folk med slike personlighetstrekk kan utmanøvrere selvoppofrende kandidater med samfunnsansvar som høyeste verdi. Og jo nærmere toppen man kommer, desto sterkere blir denne skitne kampen om posisjoner, makt og penger, det vet alle som har deltatt i politikken.

Tradisjonelle partier har ikke noen gode systemer for å utjevne dette problemet. Samtidig har de behov for å ha full kontroll over storingsrepresentantene så disse forholder seg lojale til partiet, sentralstyret og partiprogrammet – uansett hvor galt det fører avsted for velgerne. Vi vil gjøre ting på en helt annen måte.

Målet er å lage en motpol til dagens ni stortingspartier, som har leverer valgløfter og store ord gjennom valg etter valg – men skuffer gang på gang.

Dagens partier er svært opptatt av å markere den tradisjonelle forskjellen mellom høyre og venstresiden, som egentlig ikke er der lenger. Dette er å villede velgerne: Høyre og Arbeiderpartiet har nesten samme politikk, og blokkene krangler sort sett bare om detaljer, mens de veksler på å ha makten på vegne av EU. Dette ønsker vi å bryte opp.

Også internt driver partiene med et liksom-demokrati: Samtlige partier velger ut stortingsrespresentnter som føst og femst er lojale mot partiene selv, partipisken, et fastlåst partiprogram og hestehandel på bakrommet. Det var aldri sånn Stortinget var ment å fungere.

For å få mer av makten tilbake til Stortinget og velgerne, vil Partiløs gjøre det stikk motsatte: Vi vil nominrere stortingsrepresentanter fra befolkningen, som står helt fritt til å følge sin egen samvittighet, og kun stå ansvarlig overfor velgerne – slik Stortinget opprinnelig var ment å fungere.

Vår plan A:
Samle de 5000 underskriftene i 2023, som kreves for å delta i stortingsvalg.

I 2024 skal vi styrke organisasjonen, regiserere så mange velgere som mulig, og spre det glade budskap om historiens første antiparti.

I 2025 skal vi delta i stortingsvalget, og håper på 1,5 millioner stemmer og absoutt flertall med 51%. Mer realistisk er vi fornøyd med å komme over sperregrensen på 4%, og forhåpentigvis havne på vippen. Da vil Norsk politikk bli helt annerledes:

«Partiløs» kan nemlig ikke forhandle på bakrommet på vegne av våre frie stortingsrepresentanter. De vil komme fra befolkningen, og bare stå ansvarlig overfor velgerne sine. De vil ikke ha noen partipisk eller sementert partiprogram som binder dem opp, men må stemme etter sin samvittighet og det som er best for sine velgere og sin landsdel.

Det var sånn Stortinget ble grunnlagt, og vi har troen på at vanlige folk kan gjøre det rette og styre Norge bedre enn yrkespolitikere.

Vår plan B:
Hvis prosjektet vårt ikke vekker nok entusiasme, og vi ikke klarer å samle nok underskrifter for å delta i valget 2025, så har vi en plan B. Men den er hemmelig enn så lenge. Vi har troen på plan A

Partidirektør:
Kent Andersen

Portrett av Kent Andersen