Hva står vi for?

Våre ti F-er

Vi vil være ENESTE parti som er samlende, tverrpolitisk, med frie folkevalgte, og skiller mellom administrasjon og politikere. Det gjør «Partiløs» nytt og unikt, og en drøm for sinte, oppgitte og avmektige velgere som har fått nok av sløseri, tullepolitikk, EU-unionisme, brutte løfter, valgflesk og kostnader.

Vårt mål er å bryte to-blokk systemet som gjør Stortinget til et EU-teater for rikinger og politiske broilere. Vi sier heler ja til den beste politikken fra høyre og venstresiden, samlet til nypolitikk ingen har sett maken til - oppsummert i ti F-er som gjør hverdagen enklere, billigere og tryggere.

Frihet:

Det viktigste i demokratiet er frihet og ytringsfrihet for alle, og det gjelder ikke mins en fri og maktkritisk presse som jobber for demokratiet. Uten det er vi ingenting

Fakta:

Norge skal styres etter fakta, og ikke etter løfter, antagelser eller profetier om fremtiden, bestillingsforskning eller politikk og ideologier som har vist seg dysfunksjonelle.

Finanser:

Norge skal styres etter sunne samfunnsøkonomiske og kapitalistiske prinsipper og prioriteringer, som innebærer at budsjettet skal gå med overskudd, offentlig sløsning må stoppes, og et fritt næringsliv må være den økonomiske motoren i samfunnet, for egen regning og risko, med stramme regler som skal følges.

Fokus:

Hvis Norge skal forbli en fri, selvstendig, autonom nasjon med egen grunnlov, må vi beskytte landet mot utenlandske maktstrukturer, imperier og kapitalkrefter som vil overstyre oss. Samarbeid er ikke å selge seg ut, men å faktisk samarbeide som likestilte partnere. Hva ville Gerhardsen gjort?

Fornuft:

Politikk skal være logisk, folkelig og fungere i praksis. Hvis politikken ikke fungerer, skal den avvikles og byttes ut med politikk som virker. Politikk som har fungert over lang tid til alles beste bør videreføres, og forvaltes med nøysomhet.

Flertall:

I Norge skal hensynet til majoriteten trumfe hensynet til minoriteter, for ellers fungerer ikke demokratiet. Vi må også kunne representere hverandre, ellers så danner vi et stammesamfunn med stadig større splittelser.

Forsiktighet:

Folk og næringsliv trenger stabilitet og trygghet. Raske endringer, omstillinger, samfunnsekesperimenter og turboutvikling medfører høy risiko for gale beslutninger, uante konsekvenser, ustabile rammevilkår og dårligere hverdag for næringslivet og privatøkonomien.

Funksjon:

Statens hovedoppgave er å få viktig infrastruktur til å fungere gjennom nasjonalt eierskap, og finansiert gjennom vanlig inntektsskatt, uten ekstra avgifter. Her inngår: Forsvar, politi, brannvesen, helsevesen, strømforsyning, veier, jernbane, datanett og vannforsyning. Energioverflod er nøkkelen for å få et moderne land til å fungere, og norske energiressurser er et komparativt fortrinn som skal kommer flertallet til gode, ikke berike noen få kommersielle aktører.

Fremtid:

For å sikre nåtiden og fremtidige generasjoner, skal ikke norsk natur og naturressurser kunne eies av andre land. De skal tilhøre staten, eller ha hjemfall, og folket skal ha utbytte fra utnyttelsen av disse. Det innebærer at petroleum, vannkraft, mineraler, vassdrag og naturområder skal være under norsk kontroll, og komme borgerne til gode.

Folkestyre:

Folket er viktigere enn eliten, og vi tror på det representative demokratiet. Alle borgere i Norge, skal kunne representere alle andre borgeres interesser, overalt. Derfor stiller vi med samme stortingsliste over hele landet. Enkelt og greit. Vi ønsker også langt flere folkeavstemminger og direktedemokrati om viktige saker etter den Sveitsiske modellen.