Hva er vårt prinsipprogram?
Partiløs har historiens korteste prinsipprogram:

«VI SKAL GJØRE HVERDAGEN
ENKLERE, BILLIGERE OG TRYGGERE!»

For «Partiløs» spiller det ingen rolle hvilken blokk eller parti et forslag kommer fra: Hvis forslaget gjør hverdagen enklere, billigere og tryggere for folk og næringsliv, sier vi ja. Hvis politikken ikke oppfyller minst to av disse kriteriene, så anbefaler vi våre folkevalgte om å stemme nei.

Siden «Partiløs» kun har frie representanter, har heller ikke noe mandat til å forhandle på vegne av våre representanter, og binde dem til avtaler. Hvis «Partiløs» får mange representanter vil dette «rote» til Stortinget, men på en veldig sunn og demokratisk måte.