Oppgitt, blakket, skuffet og lei stortingspartiene?

Vi former parti og politikk på nytt!

Stadig flere velgere føler seg avmektige overfor partienes brutte valgløfter og handlingslammelse – for ansett hva partiene lover, så skjer det ingenting: Politiske vedtak og utvikling det aldri har vært flertall for, bare fortsetter, mens alt blir dyrere, vanskeligere og farligere.

Hundretusenvis velgere fra alle politiske leire roper på ny politikk som kan bryte den negative spiralen og splittelsen, drevet overnasjonalitet, globalisering og ekstrem offentlig pengebruk. Hvis stortingspartiene ønsket å levere det, så ville det skjedd for lenge siden.

«Partiløs» er en helt ny og frisk måte å tenke politikk, parti, administrasjon, funksjon og folkemakt på! Vi vil nominere frie representanter med yrkeserfaring og livserfaring til på Stortinget - voksne folk som står ansvarlige overfor velgerne og fylket sitt, og ikke partipisken, hemmelige avtaler og EUs ansiktsløse byråkrater. Det var slik Stortinget var ment å fungere.

Vårt mål er å samle alle frustrerte velgere til en felles plattform, og drive politikk som skal gjøre hverdagen enklere, billigere og tryggere for folk og næringsliv. Gjør ikke politikken det, sier vi konsekvent nei.

Gir folket og Stortinget makta tilbake med «Partiløs»!